SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

MADDE 1- SATICI BİLGİLERİ

Unvanı: ATL TEKNOLOJİ LİMİTED ŞİRKETİ

Adresi: Bağlarbaşı Mah. Sakarya Sok. Malte Plaza Blok No:35/42 Maltepe/İstanbul Mersis No: 0102090033100001

Telefon: 0536 666 66 86 veya 0216 880 00 34

 

E-posta: info@atlteknoloji.com

Alıcı’nın İade Halinde Malı Satıcı’ya Göndereceği Kargo Şirketi:

 

 

TÜKETİCİ BİLGİLERİ

 

Adı Soyadı Teslimat Adresi

 

:

 

Teslim Edilecek Kişi

:

 

Telefon

:

 

Fatura Adresi

:

 

Sipariş Tarihi

:

 

Teslim Şekli

:

Alıcıya (Alıcıya) Teslim

 

MADDE 2 BİLGİLENDİRMENİN KONUSU VE KAPSAMI

İşbu Ön Bilgilendirme Formunun (“Form’’) konusu, Alıcı’nın http://www.atlteknoloji.com/ alan adlı web sitesinden, Satıcı’ya ait ürünün/ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik olarak sipariş verdiği, Form’da belirtilen niteliklere sahip ürünün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak, Alıcı’nın, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun’’) ve

27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Yönetmelik’’) hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.

İşbu Form, elektronik ortamda Alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir. Alıcı’nın malı veya hizmeti elektronik olarak satın alması için mesafeli satış sözleşmesini onaylaması gerekmektedir.

MADDE 3 SATIŞA KONU MALIN TEMEL NİTELİKLERİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

        Ürünün/ürünlerin tanımı, tutarı, adedi ve ödeme koşullarına ilişkin bilgiler aşağıda belirtildiği gibi olup, temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi) http://www.atlteknoloji.com/ alan adlı web sitesinde, ürünün ilanının yer aldığı ilgili sayfada, sipariş özeti sayfasında yer almaktadır. Alıcı, hakkında bilgilendirildiği hususları kabul etmiş sayılır.

        Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


        Sözleşme konusu mala ait tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Paketleme, kargo ve teslim masrafları, ATL Teknoloji tarafından belirlenen tutarın altında kalması halinde, Alıcı tarafından karşılanır.

 

Ürün

Adet

Peşin Fiyat

Toplam (KDV Dahil)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 4 ÖDEME VE TESLİM ŞARTLARI

 

Kargo    Hariç    Toplam

Ürün Bedeli                   :

Kargo Ücreti                 :

Taksit Farkı                   :

Toplam Sipariş Bedeli :

Ödeme Şekli ve Planı    :

Teslimat Adresi             :

 

        Vadeli satışların sadece bankalara ait kredi kartları ile yapılması nedeniyle, Alıcı, ilgili faiz oranlarını ve temerrüt faizi ile ilgili bilgileri bankasından ayrıca teyit edeceğini, yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri gereğince faiz ve temerrüt faizi ile ilgili hükümlerin banka ve Alıcı arasındaki kredi kartı sözleşmesi kapsamında uygulanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Taksitlendirme işlemlerinde, Alıcı ile kart sahibi banka arasında imzalamış bulunan sözleşmenin ilgili hükümleri geçerlidir. Kredi kartı ödeme tarihi banka ile Alıcı arasındaki sözleşme hükümlerince belirlenir. Alıcı, ayrıca bankanın gönderdiği hesap özetinden taksit sayısını ve ödemelerini takip edebilir.

        Ürünler, Alıcı'nın belirttiği teslimat adresine veya gösterdiği adresteki kişiye/kuruluşa faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak sipariş tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde teslim edilir. Satıcının bu yükümlülüğü yerine getirmemesi halinde Alıcı, sözleşmeyi feshedebilir.

        Herhangi bir nedenle Alıcı tarafından mal veya hizmetin bedeli ödenmez veya yapılan ödeme banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı mal veya hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

        Alıcı’nın, satıcının belirlediği taşıyıcı dışında başka bir taşıyıcı ile malın gönderilmesini talep etmesi durumunda, malın ilgili taşıyıcıya tesliminden itibaren oluşabilecek kayıp ya da hasardan satıcı sorumlu değildir.

        Ürün, Alıcı’nın gösterdiği başka bir kişiye teslim edilecek ise bu kişinin ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden Satıcı sorumlu değildir. Alıcı, Ürünleri teslim aldığı anda kontrol etmek ve gördüğü ayıpları derhal Satıcı'ya bildirmekle yükümlüdür.

 

MADDE 5- SATIŞA İLİŞKİN TAAHHÜTLER

        Alıcı, siparişi onaylandığı takdirde ödeme yükümlülüğü altına girecektir. İşbu formda belirtilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

        Satıcı, Sözleşme konusu mal veya hizmetin Alıcı mevzuatına uygun olarak, sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.


        Satıcı, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu mal veya hizmeti süresi içinde teslim edemez ise, durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür.

 

MADDE 6 - CAYMA HAKKI

        Alıcı, Sözleşme konusu Ürünün kendisine ve/veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslimi tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde Satıcı’ya yukarıda belirtilen adres ve numaralar üzerinden faks, e-posta, telefon veya kAlıcı veri taşıyıcı ile başvurması ve ürünün ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kullanılmamış, paketi açılmamış, etiketi kesilmemiş, ürünün zarar görmemiş ve teslim edildiği orjinal haliyle, orjinal kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ve/veya promosyonu ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya 10 (on) gün içinde malı geri göndermesi şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, Ürün bedeli Alıcı’nın ödeme yaptığı Banka hesabına yatırılmak suretiyle 14 (ondört) gün içinde iade edilir. Ayrıca Alıcı, cayma hakkını http://atlteknoloji.com’a giriş yaparak Hesabım>Mevcut Sipariş>Siparişlerim üzerinden "İade Et" bağlantısına tıklayarak kullanabilir. Bu maddede geçen cayma hakkının kullanımına ilişkin ispat yükümlülüğü Alıcı’ya aittir.

        Cayma hakkı süresinin belirlenmesinde;

a)        Tek sipariş konusu olup ayrı ayrı teslim edilen mallarda, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son malı teslim aldığı gün,

b)       Birden fazla parçadan oluşan mallarda, Alıcı’nın veya  Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin son parçayı teslim aldığı gün,

c)        Belirli bir süre boyunca malın düzenli tesliminin yapıldığı sözleşmelerde, Alıcı’nın veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişinin ilk malı teslim aldığı gün esas alınır.

        Cayma hakkının kullanılması halinde Satıcı’ya Ürün iadesi ile birlikte fatura aslının da gönderilmesi şarttır. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilmeyecektir. Cayma hakkı kullanılarak iade edilen Ürünün kargo bedeli Satıcı tarafından Site içerisinde ilan edilen kargo firması ile geri gönderilmesi halinde Satıcı tarafından karşılanacaktır. Diğer kargo firmaları ile gönderimde kargo ücreti Alıcı tarafından ödenecektir.

        Satıcı, Ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

        Alıcı iade edeceği malı Satıcı’ya işbu Form’da belirtilen Satıcı’nın anlaşmalı kargo şirketi ile gönderdiği sürece, iade kargo bedeli Alıcı’ya yüklenmez. Aksi halde, iade kargo bedeli ve malın kargo sürecinde uğrayacağı hasardan Alıcı sorumludur.

        Cayma hakkının yasal süresi içinde ve usulüne uygun kullanılamadığı durumda Alıcı, cayma hakkından faydalanamaz.

MADDE 7 - CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER

Alıcı, aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a)        Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

b)       Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler. c) Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler. ç) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin


sözleşmeler. d) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler. e) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler. f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler. g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler. ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya Alıcı’ya anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler. h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler

MADDE 8 - GENEL HÜKÜMLER

        Alıcı, işbu Form'da satışa konu Ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve yazılı olarak gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

        Kargo firmasının, ürünleri Alıcı’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün Alıcı’ya teslim edilememesinden dolayı Satıcı sorumlu tutulamaz.

        Ürünler yasal olarak belirtilen süre içinde (30 gün) Alıcı’ya teslim edilir. Kargo firmasının Alıcı’nın bulunduğu yerde şubesi olmaması halinde Alıcı’nın ürünü kargo firmasının Satıcı tarafından bildirilen yakın bir diğer şubesinden teslim alması gerekmektedir. İnternet sitesinde "tahmini teslimat tarihi" şeklinde belirtilen ürünlerin, teslimat tarihi tahmini olarak belirtilmiş olup bu ifade herhangi bir taahhüt içermemektedir.

        Aksi belirtilmediği sürece teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı’ya aittir.

        Ürünlerin, teslimatı anında Alıcı’nın bizatihi adresinde bulunmaması durumunda, Satıcı edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilir. Adreste teslim alacak kimsenin olmaması durumunda kargo firması ile iletişim kurarak ürünlerin sevkiyatını takip etmek Alıcı’nın sorumluluğu olacaktır. Ürün, Alıcı’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun adresinde bulunmamasından veya teslimatı kabul etmemesinden Satıcı sorumlu tutulamaz. Bu hallerde Alıcı’nın ürünü geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması ve/veya kargonun Satıcı’ya iade edilmesinden dolayı oluşan giderler Alıcı’ya aittir.

        Alıcı, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde Satıcı sorumluluk kabul etmeyecektir.

        Alıcı, Satıcı tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ürünü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Peşin satışlarda teslimattan önce ürün bedeli Satıcı’ya tamamen ödenmediği, taksitli satışlarda vadesi gelen taksit tutarı tediye edilmediği takdirde, Satıcı tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ürünü teslim etmeyebilir.

        Sözleşme konusu ürünün/ürünlerin ithal edilecek olması nedeniyle, ürünleri taşıyan uçağın rötarı, uçuşların ertelenmesi/iptal edilmesi gibi lojistik faaliyetlerde gecikme yaşanması ve bunlarla sınırlı olmamak üzere teslimat koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, yoğun trafik, deprem, sel, yangın gibi) ile döviz kurunda yaşanan ani artış, devalüasyon gibi ekonomik sebepler yüzünden yasal 30 günlük süre zarfında teslimatın gerçekleşememesi halinde, Alıcıya daha önceden yazılı olarak veya kalıcı veri taşıyıcısıyla bildirmek koşulu ile 30 günlük teslim süresine ilaveten 10 iş günü daha teslimat süresi uzatılabilir. Bu durumda, Alıcı, Satıcı’nın herhangi bir sorumluluğu olmadığını, bu durum sebebiyle Satıcı’dan herhangi bir hak talebinde bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder. Alıcı dilerse, siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durumun ortadan kalkmasının sonuna kadar ürünün teslim edilmesini bekleyebilir.


        Sipariş iptallerinde ürün bedeli tahsil edilmiş ise Alıcı’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de Alıcı kredi kartına iade sureti ile yapılır ve Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra ilgili bankaya iade edilir; bu tutarın Bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder.

        Satıcı olağanüstü durumlar dışında haklı bir nedenle sözleşme konusu ürünlerin tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması halinde durumu öğrenmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde Alıcı’yı bilgilendirerek onayını almak sureti ile eşit kalite ve fiyatta başka bir mal/hizmeti tedarik edebilir ve Sözleşme konusu taahhüdünü bu suretle yerine getirmiş sayılır. Alıcı’nın onay vermediği hallerde sipariş iptaline ilişkin hükümler uygulanır.

        Satıcı, ürünlerin sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.

        Satıcı, ürünlerin teslim süresinden önce haklı bir nedenle tedarik edilemeyeceğinin anlaşılması üzerine Alıcı’yı bilgilendirmek ve yazılı onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.

        Satıcı, ürünlerin teslim edilmesinin imkânsızlaşması halinde bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve 14 (on dört) günlük süre içinde toplam bedeli Alıcı’ya iade eder.

        Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, Satıcı ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

        Ürünlerin bedelinin herhangi bir sebepten dolayı Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı Satıcı'nın bildiriminden itibaren en geç 3 gün içinde ürünleri tüm masrafları kendisine ait olmak üzere Satıcı'ya iade eder. Satıcı'nın ürün bedeli alacağını takip dâhil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

        Alıcı ile sipariş esnasında kullanılan kredi kartı hamilinin aynı kişi olmaması veya ürünün Alıcı’ya tesliminden evvel, siparişte kullanılan kredi kartına ilişkin güvenlik açığı tespit edilmesi halinde, Satıcı, kredi kartı hamiline ilişkin kimlik ve iletişim bilgilerini, siparişte kullanılan kredi kartının bir önceki aya ait ekstresini yahut kart hamilinin bankasından kredi kartının kendisine ait olduğuna ilişkin yazıyı ibraz etmesini Alıcı’dan talep edebilir. Alıcı’nın talebe konu bilgi/belgeleri temin etmesine kadar geçecek sürede sipariş dondurulacak olup, mezkûr taleplerin 24 (yirmi dört) saat içerisinde karşılanmaması halinde ise Satıcı, siparişi iptal etme hakkını haizdir.

8.17 Ürünün tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini Satıcı’ya ödememesi halinde, Alıcı’nın kendisine teslim edilmiş olan Ürünü 3 gün içinde Sitede belirtilen kargo firması kanalıyla kullanılabilir ve eksiksiz halde Satıcı’ya göndermesi zorunludur.

MADDE 9 - UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Form’un uygulanmasında ve Alıcı ile olan sözleşmeden doğacak uyuşmazlığın çözümünde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 68. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda Alıcı talepleri hakkında İlçe/İl Tüketici Hakem Heyetleri yetkilidir. Söz konusu limitlerin üzerinde kalan talep konuları hakkında İstanbul Mahkemeleri yetkilidir.