WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

ATL Teknoloji Limited Şirketi’ne ait https://www.atlteknoloji.com/ WEB Sitesi’ni kullanmadan önce aşağıda yazılı WEB Sitesi Kullanım Koşullarını okuyunuz.

1.         Aşağıda belirtilen hüküm ve koşullar, ATL Teknoloji Limited Şirketi’ne ait (Bundan sonra “ATL Teknoloji’’ olarak anılacaktır) Web Sitesi’ni kullanan Kullanıcı ve Üye için geçerli olacaktır.

2.         WEB Sitesi, https://www.atlteknoloji.com/ URL adresi üzerinden, ATL Teknoloji’nin sunduğu ürünün/ürünlerin satın alınmasına yönelik elektronik sipariş verilen, kullanıcılara ve üyelere yönelik mal ve hizmet sunulan platformu ifade etmektedir.

3.         Üyeler, kullanım koşullarını kabul ederek WEB Sitesi’ne üye olan/olacak ve WEB Sitesi’nde sunulan hizmetlerden, Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişidir.

4.         Kullanıcılar, WEB Sitesi’ne üye olmaksızın çevrimiçi ortamdan erişim sağlayan ve WEB Sitesi’nde sunulan hizmetlerden, işbu Kullanım Koşulları’nda belirtilen koşullar dâhilinde yararlanan kişidir.

5.         İşbu Kullanım Koşulları, WEB Sitesi’ne Türkiye ve Türkiye dışından erişen Kullanıcı ve Üyelere ilişkindir. Kullanıcı ve/veya Üye’nin WEB Sitesi’ni Türkiye dışından kullanması halinde bulundukları lokasyona göre farklı kullanım koşulları geçerli olacaktır.

6.         İşbu Kullanım Koşulları, WEB Sitesi’ni kullanan kişilerin erişimine imkân verecek şekilde WEB Sitesi’nde yayınlanmakta olup; Kullanıcı veya Üye, işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hususları kabul etmediği takdirde WEB Sitesi kullanımından vazgeçmelidir.

7.         ATL Teknoloji, tamamen kendi takdiriyle herhangi bir zamanda, işbu Kullanım Koşulları’nı ve WEB Sitesi’nde yer alan bilgi ve içerikleri yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla WEB Sitesi’nde ilan etmek suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir, Kullanım Koşulları’nda yer alan düzenlemelere ve WEB Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriklere yenisini ekleyebilir, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilir ve/veya silebilir. ATL Teknoloji, bu hakkını önceden herhangi bir bildirime gerek kalmaksızın dilediği zaman ve şekilde kullanabilecek olup; Kullanım Koşulları’nda ve WEB Sitesi’nde yer alan bilgi ve içeriklerde meydana gelecek değişiklikler ilgili WEB Sitesi’nde ilan edildiği an itibariyle geçerlilik kazanacaktır. Değiştirilmeyen hükümler ise aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

 

1.      WEB SİTESİ’NİN KULLANIMI VE ÜYELİK

        Kullanıcılar, işbu Kullanım Koşulları dâhilinde WEB Sitesi’ni üye olmadan da kullanmaya başlayabilir.

        Kullanıcılar, üyelik kaydı için gerekli olan ad-soyad, e-posta, telefon ve şifre bilgilerinin sunulması ve şifre oluşturulması işlemlerinin tamamlanması akabinde sunulan hizmetlerden işbu Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi’nde (“Sözleşme”) belirtilen koşullar dâhilinde “Üye” olarak yararlanabilir.


2.      WEB SİTESİ’NİN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

ATL Teknoloji;

        WEB Sitesi’nde sunulan içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme; Kullanıcı/Üye’nin sisteme yüklediği yorumları Kullanıcı/Üye’ye de dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ATL Teknoloji, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. ATL Teknoloji’nin içerikler üzerinde müdahale hakkı saklı olup, Kullanıcı/Üye’den içerikleri kaldırmasını, değiştirmesini talep edebilir. Kullanıcı/Üye’den talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme istekleri belirtilen süre içerisinde yerine getirilmediği takdirde doğmuş ve doğabilecek zararlardan ATL Teknoloji sorumlu olmayacak ve ATL Teknoloji Kullanıcı/Üye’nin WEB Sitesi’ni kullanma hakkını dondurabilme veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır.

        ATL Teknoloji, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın WEB Sitesi’nin çalışmasını geçici bir süre askıya alabilir veya tamamen durdurabilir. WEB Sitesi’nin geçici bir süre askıya alınması veya tamamen durdurulmasından dolayı ATL Teknoloji'nin üyelerine veya üçüncü şahıslara karşı hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

        ATL Teknoloji, WEB Sitesi’nde mevcut hizmetlerde meydana gelecek teknik arızalar nedeniyle Kullanıcı/Üye’nin uğrayacağı zarardan sorumlu değildir.

        ATL Teknoloji, hizmetlerinin zamanında, güvenli ve hatasız olarak sunulması, hizmet kullanımından elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olması, hizmet kalitesinin beklentilere cevap vermesi için gerekli özeni gösterecektir ancak bunları taahhüt etmemektedir.

        ATL Teknoloji, internet ve servis kalitesinin her Kullanıcı/Üye için eşit sağlanamamasından dolayı sorumluluk kabul etmemekle birlikte bundan doğan Kullanıcı/Üye taleplerinin muhatabı olmayacaktır. ATL Teknoloji, servis kalitesinin azami düzeyde sağlanması adına gerekli önlemleri alacaktır ancak buna ilişkin taahhütte bulunmamaktadır .

 

Kullanıcı/Üyeler;

        WEB Sitesi üzerinden sipariş imkânı sunulan ürünlerin yurt dışından ithal edildiklerini, sipariş verilen ürünlerin teslim edilme sürelerinin ve bu sürelere ilişkin mücbir sebeplerin Mesafeli Satış Sözleşmesi ile belirlendiğini,

        WEB Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlemlerde ve yorumlarda kendileri tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, işlemleri ve yorumları yürütürlerken işbu Kullanım Koşulları’nın hükümlerine, WEB Sitesi’nde belirtilen tüm koşullara, yürürlükteki mevzuata ve ahlak kurallarına uygun olarak hareket edeceklerini, WEB Sitesi üzerinde gerçekleştirdikleri işlem ve yorumlara ilişkin hukuki ve cezai sorumlulukların kendilerine ait olduğunu,

        Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin kanunlarına ve uluslararası anlaşmalara, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına aykırı mesaj/yorum göndermemeyi, diğer Üye/Kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,


        WEB Sitesi içinde yer alan yorum, puanlama ve yazılı içerikleri, fotoğrafları WEB Sitesi dışında yayınlamayacaklarını, WEB Sitesi’ne zarar verici yazılım kullanılması gibi müdahaleler yapmayacaklarını,

        WEB Sitesi’ne sunulan hizmetlere ATL Teknoloji tarafından belirlenen şekil dışında ve yetkisiz şekilde ulaşmamayı, yazılım ile servislerin özelliklerini hiçbir şekilde değiştirmemeyi, değiştirilmiş olduğu belli olanları kullanmamayı ve sözü geçen maddelere uymadığı durumlarda ATL Teknoloji’nin uğrayabileceği tüm maddi ve manevi zararları ödemeyi,

        WEB Sitesi’ne zarar verecek veya ATL Teknoloji’nin başkaca gerçek ve/veya tüzel kişi, marka/unvan/internet siteleri/mobil uygulamaları/blog ile uyuşmazlık durumuna getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacaklarını, paylaşamayacaklarını, yorum içeriklerinde bulunmayacaklarını, bu sebeplerden dolayı herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuki ve cezai sorumlulukları üstlerine aldıklarını,

        WEB Sitesi üzerinden link verilen internet sitelerinde 3. Kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden ATL Teknoloji’nin sorumluluğunun bulunmadığını,

        Üyeler tarafından belirlenen kullanıcı adı, şifre, e-posta gibi bilgilerin kullanım haklarının Üye’nin kendisinde olduğunu, üçüncü kişiler ya da kuruluşlar ile paylaşması durumunda (kullanıcı adı ve şifresi ile sisteme yetkisiz erişim ve sistemin kötü niyetli kullanımı da dahil olmak üzere) doğrudan Üye’nin sorumlu olduğunu,

        Kullanıcı/Üye, internet ve WEB Sitesi üzerinde başkasının IP Adresini, kullanıcı adını, e- posta adresini, şifresini ve sair bilgilerini kullanmayacağını, bu bilgileri kullanarak 3.kişilerin bilgilerine erişim sağlamayacağını, WEB Sitesi’ne yetkisiz koşullarda giriş yapmayacağını, bu şekilde bir kullanımdan ötürü herhangi bir cezai durumun doğması halinde tüm hukuki ve cezai sorumlulukları üstlerine aldıklarını, bu durumdan ötürü ATL Teknoloji’nin, diğer Kullanıcı/Üyelerin, 3.kişilerin doğrudan ve dolaylı zararlarından sorumlu olduklarını,

kabul beyan ve taahhüt eder.

 

3.    FİKRİ ve SINAİ MÜLKİYET HAKLARININ KORUNMASI

 

        ATL Teknoloji” markası ve logosu, ATL Teknoloji’ye ait WEB Sitesi’nin tasarımı, yazılımı ve “ATLON” markası başta olmak üzere ATL Teknoloji tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı/Üye, ATL Teknoloji’nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri ve sınai mülkiyet haklarını ATL Teknoloji’nin veya bağlı şirketlerinin yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcı/Üye, WEB Sitesi’nin bütününü ya da bir kısmını başka bir ortamda ATL Teknoloji’nin yazılı izni olmaksızın kullanamaz. Kullanıcı/Üye'nin, üçüncü kişilerin veya ATL Teknoloji’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı/Üye, ATL Teknoloji’nin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.


4.    GİZLİLİK

        ATL Teknoloji, Kullanıcı/Üye'nin sunulan içeriklerden yararlanabilmesi için WEB Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu da dâhil her türlü mevzuata uygun bir şekilde işlenmesine, güvenliğinin sağlanmasına ve korunmasına önem vermektedir. ATL Teknoloji, Kullanıcı/Üyelerin WEB Sitesi üzerinden kendisine sağladığı kişisel verileri işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında işbu Sözleşme'nin ayrılmaz bir parçası olan "Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin WEB Sitesi Aydınlatma Metni" kapsamında kullanabilir. ATL Teknoloji, Kullanıcı/Üye’ye ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme'nin kapsamı dışında ancak "Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin WEB Sitesi Aydınlatma Metni"nde belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

 

5.    MÜCBİR SEBEPLER

        Yasal düzenlemelerle kabul edilen hallere ilave olarak, doğal afet, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları, bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, bulaşıcı hastalık, kötü hava koşulları da dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ATL Teknoloji’nin kontrolü dışında ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği ve işbu Kullanım Koşulları’ndan doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engelleyen olaylar olarak yorumlanacaktır.

        ATL Teknoloji, hukuken mücbir sebep sayılan tüm hallerde, işbu sözleşmedeki edimlerini ifa ile yükümlü olmayacak; edimlerin tamamen veya kısmen, geç veya eksik ifa edildiği ileri sürülerek herhangi bir şekilde sorumlu tutulmayacaktır. Kullanıcı/Üye bu vb. hiçbir durumu gerekçe göstererek ATL Teknoloji’den herhangi bir nam altında tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

 

6.    SÖZLEŞMENİN BÜTÜNÜ VE BÖLÜNEBİLİRLİĞİ

        İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz, uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Kullanım Koşulları bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

7.    YÜRÜRLÜK

        İşbu Kullanım Koşulları, Kullanıcı/Üye’nin WEB Sitesi’ni kullanmaya başlamasından itibaren taraflar arasında süresiz olarak yürürlüğe girer.

        WEB Sitesi’ni ziyaret eden, Kullanıcı/Üye, işbu Kullanım Koşulları’nı tümüyle okuduğunu, tüm içeriğini anladığını, işbu Kullanım Koşulları’nda yer alan hüküm, şart ve düzenlemeleri kabul ettiğini; bu hususlarda herhangi bir itiraz veya defi öne sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.